Lasagna - Veggie

$ 55.00

Ricotta, mozzarella, spices.  Serves 6-8